O podjetju

Podjetje KAKOVOST 2000, d.o.o. je začelo delovati z letom 1995. Danes je eno od vodilnih slovenskih svetovalnih podjetji za sisteme vodenja. S podjetjem sodeluje več zunanjih sodelavcev iz področja kakovosti in ostalih področij vodenja.

Podjetje KAKOVOST 2000 d.o.o. se je 2001 specializiralo tudi za področje uvajanja sistema vodenja kakovosti v zdravstvu. Tako je danes v slovenskem prostoru vodilno svetovalno podjetje pri uvajanju sistema vodenja kakovosti po zahtevah mednarodnega standarda ISO 9001 in nadgradnji tega sistema z zahtevami standarda EN 15224 in standardov drugih »akreditacijskih« organizacij (DNV, ACI, AACIS,...).


POSLANSTVO PODJETJA
Nuditi odjemalcem visoko kakovostno svetovanje iz področja sistemov vodenja in usposabljanja na ozko specializiranih področjih.

VIZIJA
Postati in ostati vodilno svetovalno podjetje na področju sistemov vodenja v slovenskem prostoru.

OSREDNJA SPOSOBNOST
Visoka kakovost zasnove in izvedbe projektov sistemov vodenja.

SLOGAN
S kakovostjo v prihodnost.
 

NAŠE VREDNOTE

  • Zadovoljstvo odjemalcev
  • Uspešnost
  • Znanje
  • Izkušnje
  • Inovativnost
  • Profesionalnost
  • Korektnost
  • Spoštljivost
  • Timsko delo
  • Družbena odgovornost